MỚI CẬP NHẬT

Sơ lược tiểu sử HT Thích Trí Tịnh

1144 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

1884 Views0 Comments

HT Thích Trí Tịnh – Dấu ấn còn lại

1929 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

939.87 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

939.83 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

939.09 Views0 Comments

HT Thích Trí Tịnh – Những hình ảnh thân thương

941.09 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

939.69 Views0 Comments

ĐƯỢC QUAN TÂM

HT Thích Trí Tịnh – Những hình ảnh thân thương

941.09 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

939.87 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

939.83 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

939.69 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

939.09 Views0 Comments

Tin Phật Giáo 19 – 21/08/2013

938.14 Views0 Comments

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

938.01 Views0 Comments

HT Thích Trí Tịnh – Dấu ấn còn lại

1929 Views0 Comments

Tin Phật Giáo 10 – 19/07/2013

1903 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

1884 Views0 Comments