MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

1051 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

Thiền Viện Đại Đăng – Hoa Kỳ

1255 Views0 Comments

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

945.8 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

940.96 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

940.88 Views19 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

940.45 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

940.38 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

939.76 Views0 Comments

Sen Việt – 30 Tết 2015 – Những điều kiêng kỵ

939.33 Views0 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

939.11 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

938.87 Views0 Comments