MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

1211 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

947.4 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

946.07 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

942.76 Views19 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

940.54 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

940.47 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

939.84 Views0 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

939.53 Views0 Comments

Sen Việt – 30 Tết 2015 – Những điều kiêng kỵ

939.45 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

938.98 Views0 Comments