MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

1562 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

955.71 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

948.99 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

948.29 Views19 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

940.85 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

940.75 Views0 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

940.7 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

940.11 Views0 Comments

Sen Việt – 30 Tết 2015 – Những điều kiêng kỵ

939.73 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

939.22 Views0 Comments