MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

938.01 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

965.5 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

952.47 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

951.03 Views19 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

942.02 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

941.28 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

941.11 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

940.49 Views0 Comments

Sen Việt – 30 Tết 2015 – Những điều kiêng kỵ

940.13 Views0 Comments