MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video 117 – Tết Trung Thu

1017 Views0 Comments

Chùa Viên Quang – San Diego, USA

1341 Views0 Comments

Tin Phật giáo Video 113

1107 Views0 Comments

Tin Phật giáo Video 109 – Đại lễ Vu Lan 2014

1107 Views0 Comments

Tin Phật giáo Video 106 – Hoa hồng Vu Lan

1166 Views0 Comments

ĐƯỢC QUAN TÂM

HT Thích Trí Tịnh – Những hình ảnh thân thương

941.57 Views0 Comments

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

940.43 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

940.23 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

940.1 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

940 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

939.4 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

938.44 Views0 Comments

Tin Phật Giáo 19 – 21/08/2013

938.35 Views0 Comments

HT Thích Trí Tịnh – Dấu ấn còn lại

938.28 Views0 Comments

Tin Phật Giáo 10 – 19/07/2013

938.09 Views0 Comments