MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

938.41 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

971.11 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

953.78 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

953.3 Views19 Comments

HT Thích Trí Tịnh – Những hình ảnh thân thương

943.27 Views0 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

942.81 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

941.76 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

941.65 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

940.93 Views0 Comments

Lời Khấn Nguyện – Thơ Thích Chân Quang

940.54 Views0 Comments