MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

1322 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

949.16 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

947.31 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

943.88 Views19 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

940.62 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

940.56 Views0 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

940.01 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

939.92 Views0 Comments

Sen Việt – 30 Tết 2015 – Những điều kiêng kỵ

939.54 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

939.05 Views0 Comments