MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

938.5 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

972.69 Views15 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

954.15 Views4 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

954 Views19 Comments

HT Thích Trí Tịnh – Những hình ảnh thân thương

943.42 Views0 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

943.12 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

941.88 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

941.8 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

941.06 Views0 Comments

Lời Khấn Nguyện – Thơ Thích Chân Quang

940.87 Views0 Comments