MỚI CẬP NHẬT

Tin Phật giáo Video SenvietTV 164 – Chiếu duyệt bộ phim về cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

1705 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=YNLkFyg2PLk

ĐƯỢC QUAN TÂM

Sống Không Phiền Não – Thích Pháp Hòa

962.94 Views15 Comments

Khi Niềm Tin Đã Mất – Thích Phước Tiến

949.97 Views19 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 5

949.88 Views4 Comments

Trả Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

941.32 Views0 Comments

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh – Ngày 4

940.99 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2

940.87 Views0 Comments

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 3

940.25 Views0 Comments

Sen Việt – 30 Tết 2015 – Những điều kiêng kỵ

939.88 Views0 Comments

Lễ Tang HT Thích Trí Tịnh – Nhập Bảo Tháp

939.37 Views0 Comments

Thiền Viện Đại Đăng – Hoa Kỳ

939.37 Views0 Comments